[Βιβλιοκριτική] Καδάς, Σωτήριος Ν., Τα σημειώματα των χειρογράφων της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 413-414

Issue:
Pages:
413-414
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτ. Ν. Καδάς, Τα σημειώματα των χειρογράφων της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. Έκδοση Ιεράς Μονής Διονυσίου, Άγιον Όρος 1996, σσ. λβ' + 420 + Πίνακες 30.