[Βιβλιοκριτική] Das Alte Testament

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.3, 1995, pages 566-568

Issue:
Pages:
566-568
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Das Alte Testament. Interlinearübersetzung hebraisch-deutsch und Transkription des hebräischen Grundtextes, nach der Biblia Hebraica Stuttgartensia, Band 2 (Josua - Könige), υπό R.-M. Steurer, Neuhausen - Stuttgart 1993, σελ. XVII+1217.