[Βιβλιοκριτική] Δάρδας, Αναστάσιος, Τα μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.3, 1995, pages 573-574

Issue:
Pages:
573-574
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αναστασίου Δάρδα, Τα μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993, σελ. 452, σχ. 8ο Μ.