Ερμηνευτική έρευνα εις το κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης επί τη βάσει αρχαίων ελληνικών μεταφράσεων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 609-659

Issue:
Pages:
609-659
Parallel Title:
Hermeneutical research in the text of the Old Testament on the basis of Ancient Greek translations
Author:
Abstract:
Έρευνα του συγγραφέως επί του τρόπου αποδόσεως εβραϊκών όρων εις την ελληνικήν υπό των αρχαίων Ελλήνων μεταφραστών. Καταγράφονται χίλιοι πεντακόσιοι όροι και παρουσιάζεται ο τρόπος μεταφράσεώς των υπό των Ακύλα, Θεοδοτίωνος, Συμμάχου και των Εβδομήκοντα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Συνέχεια εκ της σελ. 444 του προηγουμένου τεύχους.