Έννοια και περιεχόμενο του νόμου στους Έλληνες πατέρες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 660-680

Issue:
Pages:
660-680
Parallel Title:
Meaning and content of the law as found in the Greek Fathers
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς ερευνά την έννοιαν του Νόμου, εις την θεολογίαν των Πατέρων της Ανατολής την διαμόρφωσιν και την εξέλιξιν αυτής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 1997.