Η ανθρωπολογική διάσταση της αγωγής στους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 708-722

Issue:
Pages:
708-722
Parallel Title:
The anthropological dimension of education in the Fathers of the Orthodox Church
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς αναφέρεται εις το περιεχόμενον της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας, ως τούτο εμφανίζεται εις την σκέψιν των Ελλήνων Πατέρων. Ειδικώτερον ερευνάται η ύπαρξις του ανθρώπου ως κατ’ εικόνα Θεού δημιουργημένου εις την πατερικήν ανθρωπολογίαν και η εν Χριστώ μόρφωσις αυτού.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις