Συμβολή στην καταγραφή και μελέτη των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 723-751

Issue:
Pages:
723-751
Parallel Title:
A contribution to the listing and study of the Church Libraries of Samos
Author:
Abstract:
Κατάλογο παλαιοτύπων ευρισκομένων εις τας βιβλιοθήκας I. Μονών και Ι. Ναών της Σάμου. Αναλυτική καταγραφή των εν αυτοίς ενθυμήσεων και λοιπών χειρογράφων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και σημειώσεις