[Βιβλιοκριτική] Γιούλτσης, Βασίλειος Τρ., Κοινωνιολογία της θρησκείας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 861-865

Issue:
Pages:
861-865
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασιλείου Τρ. Γιούλτση, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1996, σχ. 24χ16 εκ., σσ. 1-296.