[Βιβλιοκριτική] Karidoyanes FitzGerald, Kiriaki, Women Deacons in the Orthodox Church: called to holiness and ministry

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 865-868

Issue:
Pages:
865-868
Parallel Title:
Γυναίκες διάκονοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία: κεκλημένες στην αγιότητα και στη διακονία
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Kiriaki Karidoyanes FitzGerald, Women Deacons in the Orthodox Church: Called to Holiness and Ministry (Κυριακής Καρυδογιάννη - ΦιτζΤζέραλντ, Γυναίκες Διάκονοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία: Κεκλημένες στην Αγιότητα και στη Διακονία), Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusettes 1998, σχ. 23X15 εκ., σσ. IXXVIII + 1-226.