[Βιβλιοκριτική] Σκουτέρης, Κωνσταντίνος, Ιστορία Δογμάτων, τόμ. A΄, Η ορθόδοξη δογματική παράδοση και οι παραχαράξεις της κατά τους τρεις πρώτους αιώνες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 874-877

Issue:
Pages:
874-877
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σκουτέρη Κωνσταντίνου, Ιστορία Δογμάτων, τόμ. A΄, Η ορθόδοξη δογματική παράδοση και οι παραχαράξεις της κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1998 , σελ. 732.