[Βιβλιοκριτική] Φειδάς, Βλάσιος Ιωάννης, Εκκλησιαστική ιστορία, τόμος Β', Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 877-883

Issue:
Pages:
877-883
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βλασίου Ιωάννου Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος Β', Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, β' έκδ., Αθήναι, 1998, σελίδες 766.