[Βιβλιοκριτική] Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ο όσιος Φαντίνος ο εν Θεσσαλονίκη (902-974)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 884

Issue:
Pages:
884
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ο όσιος Φαντίνος ο εν Θεσσαλονίκη (902-974), Εισαγωγή - Κείμενο του Βίου - Μετάφραση - Σχόλια, Εκδόσεις «Ορμύλια» 1996, σελ. 340.