[Βιβλιοκριτική] Μπαλατσούκας, Σωτήριος Ι., Οι άγιοι και το φυσικό περιβάλλον

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 886-887

Issue:
Pages:
886-887
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτηρίου Ι. Μπαλατσούκα, Οι Άγιοι και το φυσικό περιβάλλον, (Διδακτορική διατριβή), Εκδόσεις «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 1996 , σελ. 214.