[Βιβλιοκριτική] Acindyni, Gregorii, Refutationes duae operis Gregorii Palamae cui titulus dialogus inter orthodoxum et Barlaamitam

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 889-890

Issue:
Pages:
889-890
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gregorii Acindyni, Refutationes duae operis Gregorii Palamae cui titulus dialogus inter orthodoxum et Barlaamitam munc primum editae curante Juan Nadal Canellas, Turnhout Brepols Leuven University Press 1995.