Ο λόγος του Θεού πηγή της ζωής κατά τον Μ. Αθανάσιον

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.54, No.3, 1983, pages 425-450

Issue:
Pages:
425-450
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Η παρούσα μελέτη ανεκοινώθη κατά τας εν Αλεξανδρεία και Καίρω υπό της Α. Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Νικολάου του ΣΤ' και της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας διοργανωθείσας Διορθοδόξους εορτάς εν έτει 1974, επί τη 1600ή επετείω από του θανάτου του ιερού Πατρός Αθανασίου του Μεγάλου, καθ’ ας ο γράφων εξεπροσώπησε το Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τον προκαθήμενον αυτού Μακαριώτατον κ. κ. Βενέδικτον Α'.