Από την ιστορία του Ελληνισμού της Αμερικής : σελίδες από την ίδρυση της πρώτης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου Νέας Υόρκης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.4, 1997, pages 664-696

Issue:
Pages:
664-696
Parallel Title:
From the history of Hellenism in America
Author:
Abstract:
Ο συγγραφείς παρουσιάζει ιστορικός λεπτομέρειας από την ίδρυσιν της πρώτης εν Αμερική Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου εις Νέαν Υόρκην. Εις το δεύτερον μέρος της μελέτης δημοσιεύονται τα Πρακτικά της Εφορευτικής αυτής Επιτροπής ως και ο Κανονισμός λειτουργίας αυτής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Βλ. σχετική γενική βιβλιογραφία για την παρουσία των Ελλήνων στην Αμερική: Moskos, Charles C. Jr., Greek Americans, Struggle and Success, N.J. 1977. History of the Greek Orthodox Church in America, έκδ. Miltiades B. Eftimiu και George A. Cristopoulos, New York 1984. Peter T. Kourides, The evolution of the Greek Orthodox Church in America and its present problems, New York 1959. Theodore Saloutos, The Greeks in the United States, Cambridge: Harvard University Press, 1964. Alexander Doumouras, «The Greeks in America», Concern, Summer 1967, n. 3,23-24. Η. P. Fairchild, Greek Immigration in the United States. Yale University Press, London 1912. T. Burgess, Greeks in America. Boston 1913. Paul G. Manolis, «Thyateira and America», Texts and Studies, II (1983), 17-97. Αγώνες και Αγωνίαι της εν Αμερική Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας - Εγκύκλιοι και Έγγραφα (1922-19 72), έκδ. Δ. Τω. Κωνσταντέλου, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1976. Β. Ευθυμίου, Σκιαγραφία των αποδήμων Ελλήνων της Αμερικής και ιστορία του Καθεδρικού Ναού Ν. Υόρκης, Νέα Υόρκη 1949. Β. Βαλαώρας, Ο Ελληνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, Αθήναι 1937. Β. Ζούτσης, Ο εν Αμερική Ελληνισμός και η δράσις αυτού, Νέα Υόρκη 1954. Σύγκελλου Ιωακείμ Γιώρτζου, «Η μετανάστευσις των Ελλήνων εις Αμερικήν», Αναμόρφωσις, 15.10.1900, αρ. 85, σ. 335. Paul Manolis, «Raphael Morgan: The first Black Orhtodox Priest in America» Εκκλησιαστικός Φάρος, 61 (1979) σσ. 384-401. Ν. Κονταργύρη, Ο απόδημος Ελληνισμός της Αμερικής, Αθήναι 1964.