[Βιβλιοκριτική] Kotsowilis, Konstantin, Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.4, 1997, pages 1015-1019

Issue:
Pages:
1015-1019
Parallel Title:
Οι Έλληνες φοιτητές στο Μόναχο επί της βασιλείας του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας [από το 1826 μέχρι το 1844]. Εξέλιξη και μεταγενέστερη επιρροή στην ανοικοδόμηση της Ελλάδος
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Konstantin Kotsowilis, δ. Φ., Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands ( = Οι Έλληνες φοιτητές στο Μόναχο επί της βασιλείας του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας [από το 1826 μέχρι το 1844], Εξέλιξη και μεταγενέστερη επιρροή στην ανοικοδόμηση της Ελλάδος), Kempten/Allgäu, Germany 1995, σσ. 276.