Τα βιβλία Α΄ και Β΄ Σαμουήλ : Ο΄: Α΄ και Β΄ Βασιλειών

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 96-119

Issue:
Pages:
96-119
Parallel Title:
The Books of I and II Samuel
Author:
Abstract:
Βιβλική - φιλολογική μελέτη εν τη οποίοι εξετάζονται λεπτομερώς τα περί την ονομασίαν, το περιεχόμενον, την γένεσιν των βιβλίων, την ιστορικήν και θρησκευτικήν σπουδαιότητα, την θέσιν εν τη χριστιανική Εκκλησία και το κείμενον των Α' και Β' Σαμουήλ (0'=Α' και Β' Βασιλειών).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις