Ειδήσεις γύρω από το γυναικείο στυλιτισμό στο Βυζάντιο

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 187-199

Issue:
Pages:
187-199
Parallel Title:
Information about women stylites in Byzantium
Author:
Abstract:
Με αφετηρίαν τον Βίον του αγ. Λαζάρου του Γαλησιώτου, η σ. εξετάζει μερικάς ενδείξεις εις τα βυζαντινά κείμενα ή αρχαιολογικά ευρήματα και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του γυναικείου στυλιτισμού εις το Βυζάντιον.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Η παρούσα μελέτη παρουσιάσθηκε ως ανακοίνωση στο Colloquium on Byzantine Women and Monasticism στο Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε τις 28 και 29.3.1988.