Σχολική διδακτική πράξη και θεολογικές έννοιες : επίδραση της νοητικής ετοιμότητας και του τρόπου διδασκαλίας στην κατανόηση ορισμένων θεολογικών εννοιών μεταξύ γυμνασιακού πληθυσμού ηλικίας 14-15 χρόνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 200-215

Issue:
Pages:
200-215
Parallel Title:
The praxis of school teaching and theological concepts
Author:
Abstract:
Επιστημονική ανακοίνωσις, γενομένη εν τω Α' Πανελληνίω Συνεδρίω Ψυχολογικής Ερεύνης (Παν/μίου Θεσ/νίκης, Μάιος 1989), και εξετάζουσα διά στατιστικών ερευνών την επίδρασιν της νοητικής ετοιμότητος και του τρόπου διδασκαλίας εις την κατανόησιν ωρισμένων θεολογικών εννοιών μεταξύ γυμνασιακού πληθυσμού ηλικίας 14-15 ετών.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και σημειώσεις, Ανακοίνωση, η οποία έγινε στο Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής ’Έρευνας: Μάθηση και Εκπαίδευση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 19-21 Μαΐου 1989.