Ο Βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στα Μαριτσά Ρόδου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 216-269

Issue:
Pages:
216-269
Parallel Title:
The Byzantine Church of St. Nicholas at Maritsa
Author:
Abstract:
Αρχαιολογική μελέτη, εν τη οποία ο σ. εξετάζει λεπτομερώς τα περί την θέσιν, την αρχιτεκτονικήν, τα προσκτίσματα (ιδία το ελαιοπιεστήριον) και τας τοιχογραφίας του ως άνω ναού, αι οποίαι διακρίνονται εις τρία στρώματα (από του ιγ' αι., μέχρι του έτους 1763).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, σχήματα, σημειώσεις και βιβλιογραφία