Αγάπη και έρως κατά τον Συμεών τον Νέον Θεολόγον

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.70, No.2-3, 1999, pages 521-564

Issue:
Pages:
521-564
Parallel Title:
Agape and eros according to the New Theologian
Author:
Abstract:
Η συγγραφεύς ερευνά τας απόψεις του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου επί του περί Αγάπης και Έρωτος ζητήματος επί τη βάσει των κειμένων αυτού. Ιδιαιτέρως προβάλλεται η Ουσιαστική διάθεσις έναντι της αγάπης, την όποιαν τονίζει ο ι. πατήρ.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία