[Βιβλιοκριτική] Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ., Οδηγός Σπουδών Τμήματος Θεολογίας 1998-1999

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.70, No.2-3, 1999, pages 585-587

Issue:
Pages:
585-587
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σπυρίδωνος Δημ. Κοντογιάννη, Οδηγός Σπουδών Τμήματος Θεολογίας 1998-1999 Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998, Εκδοτική Παραγωγή των "Εκδόσεων Διήγηση", σχ. 24X17 εκ., σσ. 1-152.