Για μια άρση του αναθεματισμού του Ωριγένη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.4, 1990, pages 620-640

Issue:
Pages:
620-640
Parallel Title:
For the lifting of the anathema against Origen
Author:
Abstract:
Επανεξέτασις του θέματος του αφορισμού η αναθεματισμού του Ωριγένους από νομοκανονικής απόψεως, ως και της πιθανής άρσεώς του υπό Οικουμ. Συνόδου, ως προς το πρόσωπον μόνον και ουχί ως προς τας καταδικασθείσας ιδέας.
Subject:
Subject (LC):