Ειδήσεις δια την εκκλησιαστικήν και θρησκευτικήν κατάστασιν του ελλαδικού χώρου εις τας αρχάς του 13ου αι. : κατα τον υπο Ακακίου Σαββαΐτου βίον των ιδρυτών της μονής Σουμελά

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.4, 1990, pages 688-697

Issue:
Pages:
688-697
Parallel Title:
Information concerning the ecclesiastical and religious situation in the area of Greece during the beginning of the thirteenth century : according to the life of the founders of the monastery of Soumela as written by Acacius the Sinaite
Author:
Abstract:
Ο σ. εξετάζει τον βίον των ιδρυτών της I. Μ. Σουμελά, γραφέντα υπό Ακακίου Σαββαίτου και εκθέτει κριτικώς τας ειδήσεις του βυζ. συγγραφέως περί της έκκλησ. και θρησκευτικής καταστάσεως εις τον ελλαδικόν χώρον κατά την εποχήν εκείνην, παραθέτων και σχετικά αποσπάσματα.
Subject:
Subject (LC):