Ανέκδοτη εγκύκλιος υπερ βοηθείας της ιεράς μονής Τιμίου Προδρόμου νήσου Σκοπέλου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.4, 1990, pages 778-793

Issue:
Pages:
778-793
Parallel Title:
Unpublished encyclical asking that the sacred monastery of the holy Forerunner of Skopelos be aided
Author:
Abstract:
Εγκύκλιος ανέκδοτος του ηγουμένου της Ι. Μ., ως και τοιαύτη του Οίκουμ. Πα- τριάρχου Καλλινίκου Ε’ υπέρ της I. Μ. Τίμιου Προδρόμου, Σκοπέλου, εκδίδονται μετά φιλολογικών προλεγομένων και ιστορικοκριτικών σχολίων υπο του εκ Σκοπέλου νέου ιστοριοδίφου ιερέως.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 4 εικόνες