[Βιβλιοκριτική] Spiteris, Yannis, La theologia ortodossa neo-greca

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.4, 1995, pages 852-857

Issue:
Pages:
852-857
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Yannis Spiteris, La theologia Ortodossa neo-Greca, Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, σσ. 486.