Ανέκδοτες επιστολές προς τον αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κεφαλά (τον μετέπειτα αγ. Νεκτάριο Πενταπόλεως : εβδομήντα χρόνια από το θάνατό του

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 595-615

Issue:
Pages:
595-615
Parallel Title:
Unpublished letters addressed to archimandrite Nectarios Kephalas (latter st. Nectarios of Pentapolis)
Author:
Abstract:
Δημοσίευσις είκοσι πέντε ανεκδότων επιστολών προς τον άγιον Νεκτάριον, επίσκοπον Πενταπόλεως, διαφωτιζουσών άγνωστους πτυχάς της εν τω Πατριαρχεία) Αλεξανδρείας υπηρεσίας του.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διατηρείται η ορθογραφία και η στίξη των πρωτοτύπων κειμένων.