Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος Νύσσης κατα Ευνομίου και τα κοινά και ακοινώνητα της αγίας Τριάδος

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 663-695

Issue:
Pages:
663-695
Parallel Title:
Basil the Great and Gregory of Nyssa against Eunomios and the common [κοινά] and incommunicable [ακοινώνητα] attributes in the holy Trinity
Author:
Abstract:
The author herein examines, because of the circulation of a certain book on the subject, the homilies of Ss. Basil the Great and Gregory of Nyssa against Eunomios and the distinction between the common [κοινά] and incommunicable [ακοινώνητα] attributes within the Holy Trinity.
Subject:
Subject (LC):