Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική διαδικασία και σχολική θρησκευτική αγωγή

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 756-770

Issue:
Pages:
756-770
Parallel Title:
The european educational process and religious education in the schools
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς παρουσιάζει ωρισμένας πτυχάς της συγχρόνου ευρωπαϊκής εκπαιδεύσεως εν σχέσει με την σχολικήν θρησκευτικήν αγωγήν, αι οποίαι προεκάλεσαν αναβάθμισιν αυτής και επαναδιατύπωσιν του σκοπού και των μεθόδων διδασκαλίας της.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εισήγηση, η οποία έγινε στην ημερίδα που οργάνωσε η διεύθυνση καί οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών την 11η Νοεμβρίου 1995. Tο κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: "Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στη Μέση Εκπαίδευση"., Περιέχει βιβλιογραφία