Χριστιανικοί λουτρώνες και αγιάσματα στα Δωδεκάνησα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 771-886

Issue:
Pages:
771-886
Parallel Title:
Christian baths and hagiasmata in the Dodecanese
Author:
Abstract:
A listing and an achaelogical examination of the Christian Baths and Hagiasmata in the Dodecanese and references to them in the popular religiosity of the area.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, βραχυγραφίες και 10 σχέδια