[Βιβλιοκριτκή] Αντουράκης, Γεώργιος Β., Χριστιανική τέχνη της Δύσεως: κείμενα και εικόνες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 904-907

Issue:
Pages:
904-907
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Β. Αντουράκη, Χριστιανική Τέχνη της Δύσεως — Κείμενα και Εικόνες, Αθήνα 1996, σχ. 24X17 έκ., σσ. 656.