[Βιβλιοκριτική] Vaporis, N.M., Translating the scriptures into modern greek

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 916-917

Issue:
Pages:
916-917
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ν. Μ. Vaporis, Translating the Scriptures into Modern Greek, έκδ. Holy Cross Orthodox Press, Brookline 1994, σελ. 258.