[Βιβλιοκριτική] Βουρλής, Αθαν. Θ., Δογματικοηθικαί όψεις της ορθοδόξου ψαλμωδίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 917-918

Issue:
Pages:
917-918
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άθαν. Θ. Βουρλή, Δογματικοηθικαί όψεις της Ορθοδόξου Ψαλμωδίας, Αθήναι 1994, σελ. 376.