[Βιβλιοκριτική] Ανεστίδης, Αδαμ. Στ., επιμ., Ελληνική θεολογική βιβλιογραφία

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 918-919

Issue:
Pages:
918-919
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αδαμ. Στ. Ανεστίδη (επιμ.), Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία, τ. Η', (Βιβλιογρ. έτους 1984 και Παραλειπόμενα από του 1977), Παράρτημα περιοδικού "Θεολογία", Αθήναι 1994, σελ. μη'+ 1124.