[Βιβλιοκριτική] Χρυσοστόμου, Γεωργίου Χ., Αρχιμ., Ο υμνογράφος Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης και οι ακολουθίες του σε αγίους της Θεσσαλονίκης: συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.67, No.4, 1996, pages 920-921

Issue:
Pages:
920-921
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αρχιμ. Γεωργίου X. Χρυσοστόμου, Ο υμνογράφος Γεράσιμος Μοναχός ΜIκραγιαννανίτης και οι Ακολουθίες του σε Αγίους της Θεσσαλονίκης (Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του), Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 416.