[Βιβλιοκριτική] Γλαβίνας, Απόστολος Αθ., Οι νεομάρτυρες της τουρκοκρατίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.2, 1998, pages 386-387

Issue:
Pages:
386-387
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, Οι Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας, εκδ. "Επέκταση", Κατερίνη 1997, σελ. 144.