[Βιβλιοκριτική] Brancacci, Aldo, La filosofia in età imperiale: le scuole e le tradizioni filosofiche

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.52, No.1, 2001, pages 279-281
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
279-281
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
La filosofia in età imperiale. Le scuole e le tradizioni filosofiche, a cura di AldoBrancacci, Roma, Bibliopolis (Centro di studio del pensiero antico), 2000, 326 pp