[Βιβλιοκριτική] Saïd, Suzanne; Trédé, Monique; Bolluec, Alain le, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.52, No.1, 2001, pages 281-283
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
281-283
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Suzanne Saïd, Monique Trédé, Alain le Bolluec, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτε-χνίας, Μετάφραση: Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Δ. Τσιλιβερδής, Β. Πόθου, ΕπιστημονικήΕπιμέλεια: Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, τ. 1, 'Αθήνα Εκδόσεις Παπαζή-ση, 2001, 397 σσ. + 30 σσ. εγχρ. φωτογρ.