[Βιβλιοκριτική] Καραγεώργου, Γεώργιος, Ηρακλής και Αχελώος: από τον μύθο και την ιστορία της κεντρικής Ελλάδος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.53, No.1, 2003, pages 386-388
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
386-388
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Ηρακλής και Αχελώος: Από τον μύθο και την ιστορία της Κεντρικής Ελλάδος, Αθήνα 2002, σχ. 8ον, σσ. 316.