[Βιβλιοκριτική] Διαμαντοπούλου, Δ.Π., Σύγχρονο λεξικό των βασικών εννοιών του υλικού-τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού: θεμελιώδεις γνώσεις γενικής παιδείας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.53, No.1, 2003, pages 392-393
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
392-393
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δ.Π. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σύγχρονο λεξικό των βασικών εννοιών του υλικού-τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού. Θεμελειώδεις γνώσεις γενικής παιδείας,Αθήνα 2002, σχ. 8ον, σσ. 316.