[Βιβλιοκριτική] Κούβελας, Αριστείδης Β., Ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό της λατινικής γλώσσας: προσωδία, σύνταξη, παραθετικά, σημασιολογία, ετυμολογία με προεκτάσεις στις νεοευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική και γερμανική, καθώς και τα λατινικά αρκτικόλεξα

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.53, No.1, 2003, pages 394-395
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
394-395
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Β. ΚΟΥΒΕΛΑ, Ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό της λατινικής γλώσσας. Προσωδία, Σύνταξη, Παραθετικά, Σημασιολογία, Ετυμολογίαμε προεκτάσεις στις Νεοευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική και Γερμανική, καθώς και τα Λατινικά Αρκτικόλεξα.Προλεγόμενα, σσ. 7-26 + λήμματα, σσ. 27-921, σχ. 17x26, Μακεδονικές εκδόσεις, Αθήνα 2002(3).