Το ερμηνευτικό δίπολο "ταύτιση με τον λόγο" - "Αποστασιοποίηση από τον λόγο" στον πλατωνικό Ίωνα και το ερμηνευτικό δίπολο ποίησης - μουσική στον πλατωνικό Φαίδρο

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.54, No.1, 2004, pages 384-397
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
384-397
Author:
Abstract:
This study focuses on two contrasting pairs by isolating the hermeneutic dipole "Identification with the speech"-"Alienation from the speech" on Ion and the dipole Ποίησις-Μονσική on Phaedrus. An attempt is made tomark out the importance of these pairs for each of the two platonic texts and to investigate how the coprehension of their function contributes to the interpretation of the two dialogues.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και παράρτημα