[Βιβλιοκριτική] Μπαλόγλου, Χρήστος Π., Ο Μέγας Αλέξανδρος και η φιλοσοφία: ο επηρεασμός του από τη φιλοσοφία και οι φιλόσοφοι του περιβάλλοντός του

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.54, No.1, 2004, pages 438-439
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
438-439
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Φιλοσοφία. Ο επηρεασμός τουαπό την Φιλοσοφία και οι φιλόσοφοι του -περιβάλλοντος του. Βραβείον της ΑκαδημίαςΑθηνών, εκδ. Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 50, Θεσσαλονίκη 2003, 195 σσ.