Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων Εφέσσου και Νύσσης κατά τον 19ο αιώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.35, 2006, pages 225-240

Issue:
Pages:
225-240
Parallel Title:
Contribution à l histoire des Métropoles de Nysse et Éphèse (XIXème s.)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur traite de la personnalité de deux prélats du Patriarcat Œc umé -nique, à savoir de Jossif, évêque de Nysse, qui mourut à Scopelos en 1850, oùil s’était retiré après avoir démissionné et quitté la chaire épiscopale de saprovince.Le second prélat, le Père Paissios, évêque d’Éphèse, était originaire deScopelos et avait déployé des activités intéressantes durant sa vie que la lettreici publiée met en valeur. Il serait souhaitable que d’autres aspects de la viedes gens illustres de l’Église fussent mis en lumière apportant ainsi deprécieux témoignages.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5574, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.11
Electronic Resources: