Άγνωστο μεταβυζαντινό ξύλινο ομοίωμα κτιρίου στο ιστορικό μουσείο του Blagoevgrad της Βουλγαρίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.38, 2009, pages 133-151

Issue:
Pages:
133-151
Parallel Title:
An Unknown Wooden Post-Byzantine Model of a Building from the Historical Museum of Blagoevgrad in Bulgaria
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The Historical Museum of Blagoevgrad in Bulgaria preserves a wooden model of a building originating from the Metropolitan Church of Saint Nicholas, the Wonderworker, in Melnik (Μελένικο). The building consists of three parts: a roofed base, two floors with sahnisi (archers) and a towershaped part ending with a big cross. A dedicative inscription on the exterior of the building reports the following: ΑΙ ΕΠΙΣΤΛΣΙΛΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ / ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ / ΙΩΑΝ(Ν)ΟΥ / ГЕОРГИ / 1795 / ΑΙΑ ΤΕΧΝΗΣ TOY / ΙΩΑΝ(Ν)ΟΥ ΝΙΝΟΥ (WITH THE SUPERVISION OF / PANAGIOTOU / ZAHARIOU / PAN AGIO TO U / IO ANNO U / GEORGI / 1795 / WITH THE CRAFT OF / IOANNOU NINOU). The dedicative inscription gives rise to two hypotheses: the model was either made under the supervision of Panagiotis Zahariou, Panagiotis Ioannou and Georgi by the craftsman Ioannis Ninou in 1795, or it was made under the supervision of Panagiotis, Zaharias, Panagiotis, Ioannis and Georgi by the same craftsman Ioannis Ninou in 1795. The wooden model from the Museum of Blagoevgrad is of great significance for the study of the Post-Byzantine architecture during the period of the Ottoman rule on the Balkans. First, at present it is the unique known model of its type and second because it bears not only the typical features of 18th and 19th-century traditional architecture from the region of Macedonia and Mount Athos, but also the name of the eponymous greek creator and those of its supervisors
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5626, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.63
Electronic Resources: