[Βιβλιοκριτική] Γιώργος Μυτιληνός, Μ.Γ. Βαρβούνης, Οι ιερές σκήτες του Αγίου ΄Ορους

Part of : Μακεδονικά ; Vol.38, 2009, pages 213

Issue:
Pages:
213
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιώργος Μυτιληνός – Μ.Γ. Βαρβούνης, Οι ιερές σκήτες του Αγίου ΄Ορους, Αθήνα, εκδ. Χελάνδιον, 2007, σελ. 119, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5630, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.67
Electronic Resources: