Μυστική διπλωματία και εθνικά συμφέροντα : Το ταξίδι του Νικολάου Λοράνδου στο Λονδίνο (Φεβρουάριος 1939)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 199-206

Issue:
Pages:
199-206
Parallel Title:
Geheimdiplomatie und nationale Interessen : Die Reise des Nikolaos Lorandos nach London (Februar 1939).
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Dieser Artikel beschreibt die Mission des Leibarztes des griechischenDiktators Ioannis Metaxas nach London (Februar 1939). Er basiert auf einenunveröffentlichten Bericht des Nikolaos Lorandos. Lorandos wollte dieLondoner Regierung von der Nichtänderung der Stellung Griechenlands überzeugen. Er betonte, dass sich Griechenland nicht Deutschland genähert hatteund stabil zur Seite der Briten hielt. Dem Erfolg seiner Mission war es zuverdanken, dass Griechenland und Grossbritannien dann auch ihre freundlichen Beziehungen wiederherstellten, die momentan durch unglückliche diplomatische Handlungen gestört worden waren.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5593, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.30
Electronic Resources: