[Βιβλιοκριτική] Θάνος Βερέμης, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 1453-2005

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 270-272

Issue:
Pages:
270-272
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θάνος Βερέμης, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 1453-2005, Αθήνα, Ι. Σιδέρης 2005, Δ΄ Έκδοση Βελτιωμένη, σσ. 319, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5598, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.35
Electronic Resources: