[Βιβλιοκριτική] Θάνος Βερέμης,Ιωάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 274-278

Issue:
Pages:
274-278
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θάνος Βερέμης – Ιωάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006, σελ. 653, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5600, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.37
Electronic Resources: